Ayşe Selcen Özcan, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 2013-2014 Jean Monnet Bursu alarak, Hollanda Leiden Üniversitesi'nden Avrupa Hukuku alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Özcan, 2019 yılında Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda Uluslararası Hukuk’ta Uyuşmazlık Çözümü alanında ikinci yüksek lisans derecesini almıştır.

2016 yılı Haziran ayı itibari ile avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kayıtlı, ruhsatlı avukat olmuştur ve Ağustos 2016’da Çetinel Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başlamıştır.

Milletlerarası ticari tahkim, yatırım tahkimi ve uyuşmazlık çözüm kurulu (DAB) prosedürlerine dâhil olmakta ve uluslararası inşaat projeleri ile alakalı olarak sözleşme yönetimi ve sözleşme öncesi risk analizi çalışmaları yapmaktadır.

Avrupa, Orta Doğu ve Türki Ülkeler’deki proje veya davalarda çeşitli milletlerden yüklenicileri temsil etmekte ve onlara danışmanlık yapmaktadır. ICC, PCA, ISTAC gibi kurumların kurallarına göre yürütülen davalarda taraf vekili ve hakem sekreteri olarak görev almıştır.

Editörlüğünü Lukas Klee'nin yaptığı International Construction Law, Second Edition'a katkıda bulunmuştur. Avustralya İnşaat Hukuku Derneği tarafından finanse edilen ve Melbourne Üniversitesi tarafından desteklenen Derleme Projesi'nde Türkçe bölümünün yazarlarından biridir.