team-member

Emel Özaltun

AVUKAT

CV

2018 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Emel Özaltun, yasal stajını tamamladıktan sonra Çetinel Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Uzmanlığı, tahkim öncesi ve sonrası aşamaların yönetimi ile birlikte karmaşık uluslararası inşaat ve yatırım tahkim davalarını kapsamaktadır. Ayrıca uluslararası inşaat sözleşmeleri ile ilgili çekişmeli olmayan inşaat hukuku konularında hem yüklenicilere hem de alt yüklenicilere danışmanlık yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda FIDIC sözleşmeleri nezdinde de tecrübe sahibidir.

İstanbul Çok Genç Tahkim Uygulayıcıları (IST-VYAP) kurucu ortaklarından ve icra kurulu üyesidir.

Ana dili Türkçe olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.