team-member

Haluk Olcay

DNAIŞMAN

Haluk Olcay 2003 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayıp, 2008 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

2009 yılında Queen Mary University of London’da Ticaret ve Şirketler hukuku üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk alanında devam etmektedir.

Anadili Türkçe olan Haluk Olcay, aynı zamanda İngilizce ve Fransızca bilmektedir.