team-member

Yasemin Çetinel

KURUCU ORTAK

CV

Yasemin Çetinel, İstanbul'da uluslararası inşaat hukuku, uluslararası yatırım ve ticari tahkim konularında uzmanlaşmış bir avukattır ve Çetinel Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Yasemin Çetinel inşaat uyuşmazlıklarında hem uyuşmazlık kurullarında hem de tahkime giden uyuşmazlıklar nezdinde taraf vekili, uyuşmazlık kurulu üyesi ve hakem olarak görev yapmaktadır.

Çetinel, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve Londra Üniversitesi Queen Mary ve Westfield College'dan Uluslararası Ticari Tahkim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. İkinci yüksek lisansını da Heriot-Watt Üniversitesi'nde Quantitiy Surveying alanında sürdürmektedir. Kendisi İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Doğu Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Sahra altı Afrika ve Latin Amerika'daki projelerde ve davalarda çeşitli milletlerden müteahhitleri temsil etmekte ve danışmanlık yapmaktadır. Türk, Orta Doğulu, Avrupalı ve Afrikalı müteahhitleri ve devlet kurumları ile ad hoc inşaat sözleşmeleri, FIDIC/ICE tabanlı sözleşmeler ve EPC sözleşmeleri konusunun yanı sıra inşaat sözleşmelerindeki anlaşmazlık kurulu davalarında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Ayrıca, Kırgızistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Gürcistan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere, inşaat projelerinden kaynaklanan çok sayıda ICSID tahkimlerinde ve diğer yatırım tahkimlerinde yer almıştır.

International Construction Law kitabına katkıda bulunmuştur (ikinci baskı, Lukas Klee). Avustralya İnşaat Hukuku Derneği tarafından finanse edilen ve Melbourne Üniversitesi tarafından desteklenen Compendium Project’in Türkiye’ye ilişkin bölümünün yazarıdır. Ayrıca “Construction Arbitration in Central and Eastern Europe: Contemporary Issues (Kluwer Law International, Dr Crina Baltag ve Cosmin Vasile tarafından düzenlenmiştir) kitabının "Enforceability Issues of Dispute Boards: Considerations for an Efficient Practice in Turkey" bölümüne katkıda bulunmuştur.