Muhammet İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kendisi İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukat olup 2016 yılında Çetinel Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başlamıştır.

Milletlerarası ticari tahkim, yatırım tahkimi ve uyuşmazlık çözüm kurulu prosedürlerine dâhil olmakta ve uluslararası inşaat projeleri ile alakalı olarak sözleşme yönetimi ve sözleşme öncesi risk analizi çalışmaları yapmaktadır.

2021 yılından beri Türkiye İnşaat Hukuku Derneği Yönetim Kurulunda yedek üyelik görevi yapmaktadır. Üye olduğu kuruluşlar arasında CiArb Student, ICC YAF, Young ICCA ve London Court of International Arbitration Young International Arbitration Group (LCIA YIAG) bulunmaktadır.

Muhammet’in anadili Türkçe olup kendisi profesyonel yetkinlik seviyesinde İngilizce bilmektedir.