İNŞAAT VE KAMU İHALE HUKUKU

İNŞAAT VE KAMU İHALE HUKUKU

Tecrübemiz inşaat sektörü anlayışımız açısından eşsizdir. Müvekkillerimize tek noktadan hizmet sunumunun üstün özelliklerini sunmaktayız. İnşaat sektörü ile ilgili tüm konuları yasal, teknik ve stratejik düzeyde ele alabilecek kapasiteye sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Uygulamamız inşaat projelerinin tüm aşamalarını kapsamaktadır: ülkeler üzerinde risk değerlendirmesi ile ihale öncesi aşama ile başlamakta, ayrıca ihale analizi ve risk tanımlaması da sağlamaktayız.

Risk dağıtımını hem yüksek hem de düşük seviyeler için sözleşme imzasında yapılandırmaktayız. Buna ek olarak büyük ölçekli inşaat, imtiyaz, petrol ve gaz, proses tesisi kurulumu, işletimi ve bakımının yanı sıra özel mekanik, mühendislik taşeronlukları müzakerelerinde uzun bir geçmişe sahibiz. Hem ana yükleniciler ve proje şirketleri için üst seviye hem de alt yüklenicilere yönelik alt seviye için düzenli sözleşme yönetimi hizmetleri sunmaktayız.

FIDIC (Redbook, Silverbook, Yellowbook ve Greenbook, 1987 serisinden 2017 baskısına kadar), ICE, NEC tipi sözleşmeler, kamu ihale sözleşmeleri PPP sözleşme yapıları, ittifak tipi sözleşmeler ve tedarik yapıları ile çalışmayı sürdürmekteyiz.