TAHKİM VE UYUŞMAZLIK KURULLARI

TAHKİM VE UYUŞMAZLIK KURULLARI

Çetinel, inşaat projelerinde tahkim öncesi süreçlerde yerleşik kapasiteye ve geniş bir geçmişe sahip ilk firmalardan biridir. Uyuşmazlık kurulları nezdindeki uygulamamız doğrultusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Vakfı’nın (“DRBF”) uzun süreli bir üyesiyiz. Olası tahkim prosedürleri doğrultusunda stratejik yaklaşımlar sunarak tahkime başvurmadan önce inşaat sektöründeki müvekkillerimize Uyuşmazlık Kurulu/Uyuşmazlık Çözüm Kurulu işlemlerinde düzenli olarak danışmanlık yapmaktayız.

Tahkim deneyimimiz müvekkillerimize yalnızca sağlam bir geçmişe sahip üst düzey bir hukuk bürosu sunmakla kalmayıp aynı zamanda sorunları öngörmemize ve ihtilaflar ortaya çıkmadan önce ihtiyati tedbirler almamıza olanak tanıyan saha deneyimimizden kaynaklanan benzersiz bir kapasiteye sahiptir. Dünya çapında ve ayrıca yerel düzeyde önde gelen tahkim kurumları nezdinde büyük inşaat ve yatırım anlaşmazlıkları ile ilgili tahkim işlemlerinde geniş deneyime sahibiz.

Dava deneyimimiz çeşitli ticari dava ve hukuk davalarında çok çeşitli tarafların temsil edilmesini içerdiğinden, Türk mahkemeleri nezdindeki icra ve/veya iptal davalarında müvekkilleri temsil etmekteyiz. Tahkim öncesi, tahkim ve tahkim sonrası işlemler için tek noktadan hizmet sunmaktayız. Teminatın tasfiyesi ve ticari alacakların tahsili amacıyla alacaklılar ve davalılar adına hareket etmekteyiz.

We act as a one-stop shop for all pre-arbitral, arbitral and post-arbitral proceedings. We act on behalf of claimants and defendants for the purposes of liquidation of collateral and collection of commercial receivables.